Kontakt

Nasz Facebook

Facebook Hospicjum

Z życia hospicjum

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Hospicjum dla dzieci i dorosłych
Zaduszki 2015 PDF Drukuj Email

 

 

Pierwsza niedziela po Wszystkich Świętych,8 listopada 2015 roku, to termin kolejnego spotkania OSIEROCONYCH. W roku 2015 pożegnano 62 osoby. Tradycyjnie msza w kościele pod wezwaniem Kazimierza Królewicza w Policach o godzinie 9.30 zgromadziła wszystkie „ Rodziny Osierocone”. Celebrans wymieniając intencje mszalną wymienia imiona i nazwiska wszystkich podopiecznych, którzy odeszli w tym roku.

Więcej…
 
Prace trwają. PDF Drukuj Email

 

Prace przy budowie Hospicjum Stacjonarnego w Tanowie trwają .

Pierwsze efekty już widać.

Poniżej link do audycji tvpolice, w której informacje na temat budowy hospicjum stacjonarnego.


>http://www.tvpolice.pl/index.php/teletydzien/802-teletydzien-06-10-15<

Więcej…
 
Pola Nadziei 2015-Jeień. PDF Drukuj Email

 

Pola Nadziei – kolejny rok akcji sadzenia kwiatów. Żonkil symbolem opieki hospicyjnej.

Od kilku lat Hospicjum ma stałych wolontariuszy, ogrodników sadzących na jesieni cebulki żonkili.

Rokrocznie to grono powiększa się, dołączają do nich nowi wolontariusze.

Tej jesieni zostanie obsadzona cebulkami żonkili rekordowa ilość pól.

18 pól nadziei, cebulek z których na wiosnę wyrosną kwiaty nadziei.

Pierwsze szkoły i przedszkola, zasadziły już pierwsze cebulki żonkili.

Działania dzieci i młodzieży połączone są z krótkim wykładem o wolontariacie hospicyjnym. Wykład uzupełniany jest filmami o hospicjum i dyskusją z dziećmi i młodzieżą.

Na wiosnę, gdy kwiaty zakwitną, młodzież w publicznej kweście będzie zbierać pieniądze na potrzeby naszego Hospicjum , obdarowując darczyńców żonkilami.

Do dzisiaj swoje poletka obsadzili cebulkami uczniowie szkół:

Szkoły Podstawowej w Będargowie,

Więcej…
 
Prace ruszyły. PDF Drukuj Email

Plac budowy został przekazany wykonawcy.

 

 

Odbyło się pierwsze spotkanie wykonawcy z architektem, konstruktorem i inspektorem nadzoru na miejscu budowy.

 

 

Więcej…
 
Wreszcie ruszymy z budową Hospicjum stacjonarnego w Tanowie. PDF Drukuj Email

 


W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca.

Zostało nim  Przedsiębiorstwo Budowlane INTERBUD sp. z o.o.

 

 

24.09.2015r. została podpisana umowa o współpracy.
Następny etap to przekazanie placu budowy i w niedługim czasie ruszą prace.

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Stowarzyszenie Hospicjum „Królowej Apostołów” w Policach

ul. Grunwaldzka 13, 72-010 Police

tel. +48 913122989, fax. +48 913122989, www.hospicjum-police.pl

informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zamieszczonego w dniu

26 sierpnia 2015 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pn.:

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego i gospodarczego na hospicjum stacjonarne „Królowej Apostołów” wraz z przebudową i rozbudową tych budynków oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej - etap I

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez

Przedsiębiorstwo Budowlane INTERBUD Sp.z o.o

z siedzibą w Szczecinie , przy ul. Łykowskiego 16

z ceną ofertową: 302978,73  zł

Uzasadnienie wyboru:

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (90%-cena oferty, 10%-okres gwarancji i rękojmi), wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów.

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu. PDF Drukuj Email

Police 26.08.2015r.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

ul. Grunwaldzka 13, 72-010 Police, tel. +48 913122989, faks +48 91312989,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO NA HOSPICJUM STACJONARNE „KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW” WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ TYCH BUDYNKÓW ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – ETAP I

 

Więcej…
 
Festyn Hospicyjny- Powiatowy Dzień Promocji i Ochrony Zdrowia PDF Drukuj Email

 

Tradycyjnie w czerwcu Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów zaprosiło mieszkańców powiatu polickiego na festyn hospicyjny. 20 czerwca tego roku odbyło się już dziewiąte spotkanie promujące idee wolontariatu i opieki hospicyjnej. Po raz pierwszy współorganizatorem festynu był Powiat Policki przy wsparciu Gminy Police.Młodzież Gimnazjum nr 3 w Policach i klasy medycznej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży wspierała organizację festynu.

Imprezę brawurowo poprowadził pan Piotr Szkocki, który zaangażował się w pomoc wolontaryjnie.

Tematem przewodnim blisko pięciogodzinnego festynu był Powiatowy Dzień Promocji i Ochrony Zdrowia.

Wokół estrady i widowni, oprócz tradycyjnych punktów, powstało Miasteczko Zdrowia w którym policzanie mogli skorzystać z porad specjalistów.

Więcej…
 
Festyn PDF Drukuj Email

 
Zaproszenie na ognisko PDF Drukuj Email

Ogłoszenie brzmiało Hospicjum Królowej Apostołów zaprasza mieszkańców Tanowa na ognisko 9 czerwca 2015 roku o godzinie 17 przy ulicy Szczecińskiej12 w Tanowie. W czasie ogniska przedstawimy idee i plany hospicjum stacjonarnego w Tanowie.

Przygotowano kiełbaski, przygotowano wiktuały i w oznaczonym terminie o godzinie 17 rozpalono ognisko. Wokół ogniska rozstawiono krzesła i makiety z planami hospicjum.

Pogoda dopisała. Organizatorzy spodziewali się większej liczby zainteresowanych Tanowian, przybyło niewiele osób. Prezes opowiadała o planach realizacji przedsięwzięcia i o roli jaką dla społeczności tanowskiej będzie pełniło Hospicjum.


Dotyczyło to meritum hospicyjnej działalności jak i rąk potrzebnych do pracy, w działającym w niedalekiej przyszłości hospicjum. Pytań było wiele, bardzo kompetentnie rozmawiał pan Sołtys Tanowa wraz z żoną. Najwięcej pytań dotyczyło wycinki drzew pod przyszły plac budowy. Oprócz widocznego ściętego już drzewostanu informacja dotyczyła kolejnych wycięć, oraz przyszłego zagospodarowania całej działki, która w części będzie mogła służyć Tanowianom do rekreacji i odpoczynku. Około godziny 19 wszystkie tematy zostały wyczerpane.

Więcej…
 
Powstanie Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w Policach. PDF Drukuj Email

 

Police, 01 czerwca 2015 r.

Informujemy, że 09 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 16,30 w pierwszym terminie, o godz.16,45 w drugim terminie w Policach Sali konferencyjnej w obiekcie Hali sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6a (I piętro) odbędzie się zebranie wyborcze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych  do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Podczas zebrania wybrana zostanie dziesięcioosobowa reprezentacja organizacji, rekomendowana do udziału w pracach Powiatowej Komisji Organizacji Pozarządowych z następujących obszarów działania:

1) Działalność charytatywna, wolontariat

2) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, rencistów i emerytów

3) Edukacja, oświata i wychowanie

4) Ekologia, ochrona zwierząt, środowiska i przyrody, ochrona dziedzictwa przyrodniczego

5) Kultura fizyczna, sport i turystyka

6) Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji

7) Młodzieżowe kluby sportowe

8) Promocja i ochrona zdrowia, profilaktyka, ratownictwo i ochrona ludności

9) Wspólnoty i społeczności lokalne, demokracja lokalna, integracja

10) Inna działalność nie ujęta w pkt. 1 do 9.

 

Więcej…
 
Hospicjum Królowej Apostołów w audycji Radio Szczecin Na Wieczór PDF Drukuj Email

Coraz mniej osób zgłasza się do wolontariatu hospicyjnego. O tym rozmawiali goście audycji .

>http://radioszczecin.pl/276,2296,brakuje-wolontariuszy-w-szczecinskich-hospicjach<

 
Uczniowie z Trzebiatowa kwestowali dla naszego hospicjum. PDF Drukuj Email

 

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniew Herberta w Trzebiatowie zaangażowała się w" Pola Nadziei" na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Policach.

Uczniowie opowiedzieli o swoim wolontariacie w audycji " POŻYTECZNI " , a wysłuchała ich red. Małgorzata Furga

 

Poniżej link do audycji. Po wejściu na link , proszę wejść w zakładkę Podcasty i wyszukać audycję z 19.04.2014r.

>http://radioszczecin.pl/210,1255,19042015-stowarzyszenie-hospicjum-krolowej-apost<

 
Pola Nadzieji, Wiosna 2015 PDF Drukuj Email


Pola nadziei –ogólnopolska akcja, po raz kolejny w Policach i w Szczecinie organizowana przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach.

Symbolem akcji jest żonkil. Kwiat, który jest międzynarodowym znakiem jedności i solidarności ludzi zdrowych z chorymi.

Celem akcji jest rozpowszechnianie idei opieki paliatywnej, edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka, a także pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów.


Działania przebiegają w dwóch etapach: jesienią wolontariusze sadzą cebulki żonkili a wiosną, kiedy żonkile rozkwitają i tworzą żółte pola nadziei, organizowane są imprezy okolicznościowe połączone z kwestami na rzecz hospicjów.


Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów zorganizowało kwestę połączoną ze sprzedażą kwiatów żonkila w Galerii Kaskada w Szczecinie. Wolontariusze ze szkół powiatu polickiego, ubrani w żółte hospicyjne koszulki kwestowali na rzecz hospicjum.

30 marca Gimnazjum nr.3 w Policach

31 marca Zespół Szkół w Trzebieży, Gimnazjum nr.2 w Policach oraz Ośrodek wychowawczy w Trzebieży.

1 kwietnia Gimnazjum z Przecławia.

Równocześnie wolontariusze z Gimnazjum nr.1 w Policach i Szkoły Podstawowej w Będargowie zorganizowali kwesty we własnych placówkach.

W Tatyni zbiórkę publiczną wsparli uczestnicy Świetlicy Środowiskowej, przeprowadzając kwestę wśród swoich mieszkańców.Finał akcji „ Pola Nadziei” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta z Trzebiatowa.

 

 


Telegram z Trzebiatowa nad Regą!

„Zasadzone jesienią żonkile młodzież ścięliśmy, udając się z nimi na ulice Trzebiatowa, do Urzędu Miejskiego i do sklepu Intermarche. Kwestowaliśmy na rzecz Hospicjum Domowego w Policach. Pukaliśmy do dobrych serc trzebiatowian i nie zawiedliśmy się, otrzymując hojne wsparcie. Z serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!” 


 

 

 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA MŁODZIDŻY 25.03.2015r PDF Drukuj Email

 

Na zaproszenie naszej rodzimej Parafii pw. Kazimierza Królewicza w Policach i Księdza Jacka Czekańskiego, współpracującego z hospicjum, przedstawiciele Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów wzięli udział w rekolekcjach dla młodzieży w Kościele. Uczestnikami rekolekcji byli gimnazjaliści i licealiści z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.

Ksiądz Jarosław Grybko, prowadzący lekcje religii w tychże szkołach , poprosił, aby nasi wolontariusze wsparli swoje wypowiedzi przykładami z codziennego kontaktu z chorymi.

Tematyka rekolekcji dotyczyła cierpienia, które jest codziennością ludzi nieuleczalnie chorych i ich bliskich. Temat cierpienia jest szczególnie ważny w okresie Wielkiego Postu . Na co dzień temat cierpienia, choroby i śmierci rzadko jest podejmowany, a to jest przecież bardzo ważny element życia.

Więcej…
 
Pola Nadzieji 2015 wiosna PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów rusza z kolejną edycją ogólnopolskiej akcji Pola Nadzieji.

Zaproszenie do wspomożenia akcji w audycji "Pożyteczni" w Radiu Szczecin.

Poniżej link do audycji.

>http://radioszczecin.pl/index.php?idp=210&idx=1224j<

 
REKOLEKCJE, 10 marca 2015 ROKU. PDF Drukuj Email

 

 

Na zaproszenie parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Szczecinie przedstawiciele Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach wzięli udział w rekolekcjach. Uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum nr 1 i Liceum nr 7 w Szczecinie.

Więcej…
 
Lions Club Police kolejny raz pomaga naszemu Hospicjum PDF Drukuj Email

14.02.2015 LIONS CLUB POLICE ZAPRASZA DO HOTELU DOBOSZ
NA WALENTYNKOWĄ BIESIADĘ PIWNĄ
"ZAKOCHANI W DOBROCZYNNOŚCI"
Wpłata darowizny w kwocie 125 zł/os zapewni; świetną zabawę do białego rana, pyszne jedzenie, pamiątkowy kufel dla każdego, piwo bez ograniczeń i najważniejsze !
WSPARCIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W POLICACH

 
Hospicjum w audycji "Pożyteczni" PDF Drukuj Email

Zapraszamy do wysłuchania audycji Małgorzaty Furgi  ''Pożyteczni" ,w której członkowie Stowarzyszenia Hospicjum Apostołów opowiadają o swojej pracy w domach podopiecznych i planach budowy hospicjum stacjonarnego w Tanowie.

W audycji można również usłyszeć o wsparciu naszych działań przez Lions Club Police.

Poniżej link do audycji. Po wejściu na link , proszę wejść w zakładkę Podcasty i wyszukać audycję z 1.02.2014r.

>http://radioszczecin.pl/210,1139,1022015-lions-club-police-stowarzyszenie-hospicj<

 
Kolędowanie dla Hospicjum PDF Drukuj Email

 

 

W święto Trzech Króli 2015 roku, chór szkolny gimnazjum w Policach dał niezwykły koncert. Z chóru kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Policach o godzinie 12.00 zabrzmiały kolędy polskie w wykonaniu chóru żeńskiego Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem pani Renaty Zarzyckiej. Jak przystało na świątynię, śpiew kolęd wypełniał liturgię mszy św. W wypełnionym po brzegi gotyckim wnętrzu, niosły się pięknie i wzruszająco uszlachetniając modlitwę wiernych.

Niecodziennym dodatkiem była, tuż po rozśpiewanej mszy zbiórka do puszek dziewcząt, chórzystek, przeznaczona w całości na cele Hospicjum Królowej Apostołów w Policach.

Po pięknym koncercie w kruchcie kościoła wierni chętnie składali datki do puszek  a dziewczęta, tuż po wyjściu wiernych same przeliczyły pieniądze z puszek. Zebrały 625,50 zł .


 

 
Wieczór wigilijny w Hospicjum PDF Drukuj Email

 

„Cicha noc, święta noc” słowa tej kolędy rozbrzmiewają rokrocznie w grudniową noc i jak co roku, członkowie stowarzyszenia, wolontariusze, współpracownicy wraz z duszpasterzem zbierają się by w serdecznej, pełnej miłości i nadziei atmosferze spędzić ze sobą ten wyjątkowy czas. Duszpasterz, ksiądz Jacek zaczął tradycyjnie od modlitwy, życzenia dla wszystkich współpracowników złożyła pani Prezes Aleksandra i jak co roku wszyscy przełamali się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia i to najzwyklejsze spotkanie zamieniło się w niezwykły wieczór wigilijny stowarzyszenia.

Na stole stoją, jak zawsze, przyrządzone przez każdą z pań potrawy, sałatki, śledzie, ciasta a mały pokój stowarzyszenia z rozświetloną choinką staje się wyjątkowy, niecodzienny i świąteczny. Nikt nie spogląda na zegarek, nie śpieszy się, opowiada żarty, zwierza się i rozmawia, wszyscy ze wszystkimi i każdy z osobna. Tak jest co roku i oby było zawsze.

Wigilia 19 grudnia 2014 roku.

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 3 z 5