Kurs z zakresu medycyny paliatywnej – kwiecień 2021r.

Kurs z zakresu medycyny paliatywnej – kwiecień 2021r.

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie i Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapraszają na kurs podstawowy z zakresu medycyny paliatywnej dla lekarzy. Program kursu jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej hospicyjnej (Dz.U.z 2009r.,Nr 139,poz. 1138 z poźn.zm.). Do udziału zapraszamy wszystkich lekarzy chętnych do poszerzenia swojej wiedzy i chcących podjąć pracę w opiece paliatywno-hospicyjnej.

Czterodniowy kurs odbędzie się w dniach: 10-11.04 2021 r. oraz 24-25.04.2021r.
Kurs będzie odbywał się w formie online.

Kurs obejmuje: 40 godzin dydaktycznych.
Miejsce kursu stacjonarnego:
Hospicjum Królowej Apostołów ul. Szczecińska 12 72-004 Tanowo

Kierownik naukowy kursu – lek. Marta Bobryk, specjalista medycyny paliatywnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZALICZENIA KURSU:
• Zgłoszenie uczestnictwa – przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: info@hospicjum-tanowo.pl do 6.04.2021r.
• Dla lekarzy będących członkami OIL w Szczecinie – kurs bezpłatny;
• Dla pozostałych lekarzy – opłata za kurs w wysokości 600,00 zł wpłacona do 6.04.2021 r. na konto:
Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów ul. Szczecińska 12, 72-004 Tanowo na rachunek 34 2030 0045 1110 0000 0205 6960
Koniecznie w tytule wpłaty dopisać: kurs OP, imię i nazwisko uczestnika;
• Aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach w 40-godzinnym programie edukacyjnym oraz pozytywne zaliczenie testu końcowego;
Uczestnicy szkolenia, po spełnieniu warunków jw., otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz punkty edukacyjne.
Możliwość wystawienia faktury.
Liczba uczestników kursu jest ograniczona, decyduje kolejność na liście zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian kolejności wykładów i odwołania szkolenia w/w terminach.
Program kursu zawiera między innymi:
• Czym jest opieka paliatywna- definicja, podstawowe założenia, zespół interdyscyplinarny, formy opieki, miejsce w systemie opieki zdrowotnej;
• Etyka u kresu życia
• Ból – definicja, rodzaje bólu, leczenie bólu, leki stosowane w leczeniu bólu, drogi podania (podskórna, wykorzystanie portów naczyniowych); część warsztatowa
• Objawy somatyczne ze strony innych układów- oddechowy, nerwowy, pokarmowy; część warsztatowa
• Zasady żywienia chorych objętych opieką paliatywną
• Stany nagłe w medycynie paliatywnej – m.in.: duszność i panika oddechowa, SVCS, hiperkalcemia i in. zaburzenia elektrolitowe, zespół ucisku rdzenia, złamania patologiczne
• Kiedy zwrócić się do onkologa by wspólnie poprawić jakość życia chorych?
• Podstawy psychologii – zasady prawidłowej komunikacji z chorym i opiekunami, przekazywanie złych informacji, okres żałoby, opieka nad osieroconymi.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 605 056 915, 501 243 362

Karta zgłoszenia uczestnika kursu z medycyny paliatywnej kwiecień 2021
Klauzula RODO
REGULAMIN

About the author: ola