Modlitwa Wolontariusza 

HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW

Królowo Apostołów, do Ciebie zanosimy nasze pokorne prośby,abyś wyjednała nam Hospicjantom wszelkie potrzebne łaski do służby choremu.

Matko Chrystusowa, któraś patrzyła na ból i mękę swego Syna zanurzaj chorych w swoim Sercu.
Matko Bolesna- podtrzymaj cierpiących swoją boleścią
Matko Najmilsza-uśmiechnij się w gasnących oczach
Matko Dobrej Rady- ożywiaj nadzieję
Panno Łaskawa- przełam wieże samotności
Panno Wierna – bądź do końca
Uzdrowienie Chorych – przyjdź przez nasze ręce
Stolico Mądrości – powiedz? tak?, gdzie mówią? nie?
Królowo Aniołów – trzymaj Swą straż
Królowo Męczenników – wyzwalaj nas
Pocieszycielko Strapionych – przemów naszymi ustami do płaczących.
Królowo Apostołów – Tyś Najlepszą Matką, naucz nas nieść ukojenie, naucz nas leczyć rany duszy i ciała, otwórz nam drzwi, które prowadzą konających do Boga.
Niech Duch Święty przenika nasze serca, umysły i prowadzi za Twą przyczyną

przez Chrystusa Pana naszego Amen.