Opieka Psychoonkologiczna

POMOC PSYCHOONKOLOGA adresowana jest do chorych i ich rodzin w zakresie:

– Wsparcia w przeżywaniu trudnych emocji w sytuacji choroby i cierpienia

– Mobilizacji do współpracy i aktywności w procesie choroby

– Poprawy jakości życia w chorobie i przeciwdziałania depresji

– Przystosowania do nowej sytuacji dla całej rodziny

– Zdrowej komunikacji w rodzinie w sytuacji kryzysu

– Pomocy psychologicznej w ostatniej fazie choroby i pożegnania

– Towarzyszenia rodzinie w okresie żałoby

PSYCHOONKOLOG (Tamara Wacholc ) oferuje swą pomoc w formie:

DYŻURU PSYCHOONKOLOGA w siedzibie Hospicjum

W KAŻDY PIĄTEK W GODZ. 15.00-17.00

dla członków rodziny chorego, osób po stracie bliskiej osoby itp.

WIZYT DOMOWYCH – do chorych i ich rodzin

GRUPY WSPARCIA dla OSÓB OSIEROCONYCH


SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB PRZEŻYWAJĄCYCH ŻAŁOBĘ

– jeśli utraciłeś bliską Ci osobę

– czujesz, że Twoje życie straciło sens

– obawiasz się, że ból nigdy się nie skończy

– czujesz się wyobcowany i niezrozumiany

PRZYJDŹ na spotkanie GRUPY WSPARCIA

Zajęcia będą prowadzone przez psychoonkologa.

DLACZEGO WARTO?

 rozmawianie o własnych emocjach przynosi ukojenie

– obecność innych pomaga w poczuciu osamotnienia i daje akceptację

– przekazana wiedza o okresie żałoby daje poczucie bezpieczeństwa i

zrozumienie stanów, jakie się przeżywa

Kontakt dla zainteresowanych: Tamara Wacholc 690 195 160