O wolontariacie

Przyjdź do nas!!!!!!

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach zachęca lekarzy, pielęgniarki, psychologów, pracowników socjalnych i osoby różnych innych zawodów do zgłaszania się do bezinteresownej i bezpłatnej posługi hospicyjnej nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

 

Kontakt w sprawie wolontariatu pod numerami:

  • 605 410 915
  • 605 050 915
  • 91 31 22 989

 

“Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.” (Jan Paweł II)

Wolontariuszem może być każda osoba czująca potrzebę niesienia pomocy innym, która dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie działa na rzecz innych niebędących jego bliskimi. Praca wolontaryjna jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, odkrywanie swoich talentów. Dzięki wolontariatowi można nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Zyskujemy również poczucie satysfakcji i odkrywamy sens pomagania innym. Wolontariat daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia. Wolontariusze naszego Hospicjum charakteryzują się bezinteresowną troską o dobro chorych, nie kierują się interesem własnym, sobkostwem, czy egoizmem. Nasi wolontariusze pełniący posługę w domach chorych i na rzecz stowarzyszenia to lekarze, pielęgniarki i osoby innych zawodów. Przeszkoleni wolontariusze nie medyczni Hospicjum Królowej Apostołów w Policach niosą bezpośrednią pomoc choremu i jego rodzinie. Pomoc ta polega między innymi na czuwaniu przy łóżku chorego, dbaniu o jego higienę, karmieniu, a także wsparciu psychicznym chorego i jego rodziny.