1. Urząd Powiatu Polickiego

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

         “Prowadzenie działalności paliatywno-hospicyjnej”- okres realizacji                          zadania 31.03-31.12.2021r., kwota dotacji 30.000,00 zł.

  ” Prowadzenie działalności paliatywno- hospicyjnej” okres realizacji zadania 31.03 -31.12.2020r., kwota dotacji 25 000,00 zł.

” Prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej opieki hospicyjnej (hospicyjnego zespołu opieki domowej)dla terminalnie i nieuleczalnie chorych”. Okres realizacji zadania 14.02.2019-31.12.2019r., kwota dotacji 25 000,00 zł.

” Prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej opieki hospicyjnej (hospicyjnego zespołu opieki domowej)dla terminalnie i nieuleczalnie chorych”. Okres realizacji zadania 7.02-31.12.2018r., kwota dotacji 20 000,00 zł.

” Prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych”  okres realizacji zadania  17.02.2017 31.12.2017r, kwota dotacji 20 000,00 zł.

” Prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej opieki hospicyjnej (hospicyjnego zespołu opieki domowej) dla terminalnie i nieuleczalnie chorych”. Okres realizacji zadania : 09.03-  31.12. 2016 r , kwot dotacji 20 000,00 zł.

2. Urząd Gminy Police

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

    ” Prowadzenie hospicjum domowego i hospicjum stacjonarnego dla     dorosłych osób nieuleczalnie chorych.”-okres realizacji zadania  1.01- 31.12.2021r., kwota dotacji 50000,00 zł

 ” Prowadzenie hospicjum domowego i stacjonarnego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych “okres realizacji zadania 4.01-31.12.2021r , kwota dotacji 50000,00 zł

“Prowadzenie hospicjum domowego i stacjonarnego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych “okres realizacji zadania 2.01-31.12.2020r , kwota dotacji 46000,00 zł

” Prowadzenie hospicjum domowego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych okres realizacji zadania 2.01.-31.12.2019r, kwota dotacji 30000,00 zł.

” Prowadzenie hospicjum domowego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych “okres realizacji zadania 2.01.-31.12.2018r, kwota dotacji 30000,00 zł.

” Prowadzenie hospicjum domowego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych” okres realizacji zadania : 01.01.2017r. – 31.12.2017r; kwota dotacji 27 650,00 zł

” Prowadzenie hospicjum domowego dl dorosłych osób nieuleczalnie chorych okres realizacji  zadania:4.01- 31.12. 2016r, kwota dotacji 27 650,00 zł.

3. Urząd Gminy Kołbaskowo

Wsparcie realizacji zadnia publicznego pod nazwą:

” Wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( t.j. Dz.U. z 2920r., poz.295), poprzez organizowanie domowej i stacjonarnej opieki hospicyjnej dla terminalnie i  nieuleczalnie chorych w 2021 roku.”- okres realizacji zadania 8.02-31.12.2021r., kwota dotacji 20000,00 zł

  ” Wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej9 t.j. Dz.U. z 2018r. poz 2190) poprzez organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnej nieuleczalnie chorych” okres realizacji zadania 17.02.2020r.- 31.12. 2020r; kwota dotacji 20 000,00 zł

”  Wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej9 t.j. Dz.U. z 2018r. poz 2190) poprzez organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnej nieuleczalnie chorych” okres realizacji zadania 25.01.2019r.- 31.12. 2019r; kwota dotacji 15 000,00 zł

”  Wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej9 t.j. Dz.U. z 2018r. poz 2190) poprzez organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnej nieuleczalnie chorych “okres realizacji zadania 18.01.2018r.- 31.12. 2018r; kwota dotacji 13 000,00 zł

” Powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2017 roku. “okres realizacji zadania 25.01.2017r.- 31.12. 2017r; kwota dotacji 13000,00 zł

  ” Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych” .Okres realizacji zadania: 9.03-31.12.2016r; kwota dotacji 5 000,00 zł.

4. Urząd Gminy Dobra

Wsparcie zadania publicznego pod nazwą:

“Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2021r.” – okres realizacji zadania 20.01-15.12.2021r., kwota                                                       dotacji 25000,00 zł

 ” Opieka nad osobami objętymi domową i  stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2020roku “. Okres realizacji zadania  16.01.2020r.- 15.12.2020r; kwota dotacji 20000,00 zł.

” Opieka nad osobami objętymi domową i  stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2019roku “. Okres realizacji zadania  8.01.2019r.- 15.12.2019r; kwota dotacji 15000,00 zł.

” Opieka nad osobami objętymi domową i  stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2019roku “. Okres realizacji zadania  8.01.2019r.- 15.12.2019r; kwota dotacji 15000,00 zł.

” Opieka nad osobami objętymi domową i  stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2018roku “. Okres realizacji zadania  11.01.2018r.- 15.12.2018r; kwota dotacji 15000,00 zł.

” Opieka nad osobami objętymi domową i  stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2017 roku “. Okres realizacji zadania  10.01.2017r.- 15.12.2017r; kwota dotacji 10000,00 zł.

” Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną”. Okres realizacji zadania: 10.01- 15.12.2016r;  kwota dotacji 5 000,00 zł.