Zgłoszenie chorego

Pod opiekę hospicjum domowego można zgłosić:
– chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej (po zakończonym leczeniu onkologicznym),
– chorych na nowotwory leczonych onkologicznie w celu złagodzenia objawów niepożądanych np. chemioterapii,
– chorych w terminalnej fazie innych chorób.

Dokumentacja niezbędna do okazania przy zgłoszeniu:
– skierowanie do Hospicjum Stacjonarnego z rozpoznaniem i kodem  ICD10               -wynik badania histopatologicznego (jeśli istnieje)
– kopia dokumentacji medycznej                                                                                           – dowód osobisty chorego

Przyjęcie do hospicjum stacjonarnego:
Do hospicjum stacjonarnego chorych kwalifikuje lekarz Hospicjum .

Zgłoszenie chorego -koordynator wolontariuszy tel. 605 050 915

lub

Biuro hospicjum czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:

9.00- 14.00

tel. 91/31 22 989 lub 605 410 915