Monitoring wizyjny

Administratorem zarejestrowanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 12, 72-004 Tanowo. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem email: info@hospicjum-police.pl lub telefonem nr 601 958 540. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹ oraz art.22² Ustawy Kodeks pracy i […]