Statut Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów