fundusze europejskie

Projekt pn. ” Budowa hospicjum stacjonarnego w Tanowie” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 RPZP.09.01.00-32-0001/16 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budujemy DOM

Budujemy Dobry DOM

Budujemy Hospicjum dla dzieci i dorosłych

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS

hospicjum police

KRS 0000161200

Liczymy na każde otwarte serce. Skorzystaj z jednego z dwóch bezpłatnych programów do wypełniania PIT-u.Link do pobrania powyżej

W programie można bezpośrednio wybrać naszą organizację.KRS 0000161200

hospicjum police
hospicjum police

"Gorąco wspieram budowę nowego hospicjum w Tanowie"

Grażyna Barszczewska

Otwarcie hospicjum stacjonarnego w Tanowie

Realizacja projektu przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach była możliwa w tak krótkim czasie dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego w ramach Działania 9.1. Ochrona zdrowia. Wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 5 593 650,46 zł a dofinansowanie 3 999 459,93 zł, co stanowi 71,49 %. Realizacja projektu objęła przebudowę...