Budowa hospicjum stacjonarnego w Tanowie

Cel projektu: Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia w obszarze opieki hospicyjnej stacjonarnej do potrzeb w województwie zachodniopomorskim.

Beneficjent: Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

Całkowita wartość projektu: 5 960 398,56 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych: 5 593 650,46 zł

Dofinansowanie: 3 999 459,93 zł

Regionalny Program Operacyjny dla województwa zachodniopomorskiego

Działanie 9.1. Ochrona zdrowia.

Realizacja projektu objęła przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na Hospicjum Królowej Apostołów. Realizacja projektu w optymalnym zakresie zapewnia jego samowystarczalność w zakresie hospicyjnej działalności. Opiekę nad chorymi będzie sprawował etatowy personel medyczny, wspomagany przez wolontariuszy. Hospicjum będzie miejscem spotkań wspólnoty ludzi czynnie działających w ruchu hospicyjnym, będzie tu również prowadzona działalność informacyjna i szkoleniowa dla rodzin chorych. Program funkcjonalny hospicjum obejmuje pokoje dla 19 chorych oraz zaplecze medyczne, sanitarne i kuchenne. Po zakończeniu realizacji projektu Hospicjum będzie gotowe do podjęcia działalności w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej, możliwe jest wykorzystanie w pełni infrastruktury i nie wymaga podjęcia dodatkowych działań. Wnioskodawca zapewni zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę gwarantującą uruchomienie funkcjonowania infrastruktury bezpośrednio po zakończeniu projektu.

 

 

 

 

About the author: ola