“Humanistyka wobec cierpienia i śmierci. 30 lecie opieki hospicyjnej na Pomorzu Zachodnim”

W imieniu Katedry Pedagogiki Społecznej oraz Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów serdecznie zapraszamy  do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji

“Humanistyka wobec cierpienia i śmierci.

30 lecie opieki hospicyjnej na Pomorzu Zachodnim”

Konferencja odbędzie się 12 grudnia  od godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79

Nieustająco jednym z najważniejszych zadań humanistycznej edukacji jest przygotowanie do towarzyszenia człowiekowi we wszystkich etapach jego rozwoju – od narodzin, aż po kres życia. Obecność instytucji pomocowych, rozwój form wsparcia społecznego, wzmacnianie roli rodziny w życiu jednostki, to tylko nieliczne z przykładów realizacji filozoficznej myśli Seneki homo sacra res homini.Szczególnej jednak uwagi wymaga owo wsparcie w sytuacji ostatecznej – w sytuacji umierania.

Nie ma piękniejszego daru ofiarowanego osobie umierającej jak świadoma obecność u kresu jej życia. Obdarowanie jej opieką, czasem, uśmiechem i miłością, to bezcenny gest, ale i człowieczy obowiązek. Wymaga on jednak odpowiedniej wiedzy, umiejętności i to co wydaje się najtrudniejszym – konfrontacji ze śmiertelnością bliskiej osoby, pacjenta, podopiecznego, ale przecież także i swoją. Elizabeth Kűbler-Ross przypomina nam jednak, że zmierzenie się ze śmiercią pociąga za sobą zmierzenie się z ostatecznym pytaniem o znaczenie życia. Tę myśl postanowiliśmy uczynić przewodnią podczas zbliżającej się konferencji, na którą pragniemy serdecznie Państwa zaprosić.

About the author: admin