Otwarcie hospicjum stacjonarnego w Tanowie

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Realizacja projektu przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach była możliwa w tak krótkim czasie dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego w ramach Działania 9.1. Ochrona zdrowia. Wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 5 593 650,46 zł a dofinansowanie 3 999 459,93 zł, co stanowi 71,49 %.
Realizacja projektu objęła przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na Hospicjum Królowej Apostołów. Wyposażenie hospicjum stacjonarnego było możliwe dzięki wielu sponsorom i ludziom dobrej woli. Wyposażanie hospicjum stacjonarnego wsparli:
Urząd Starostwa Powiatowego w Policach
Urząd Gminy Police
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police „S.A.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach
Szczecińsko Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.
P.U.P. „Trans-Net” S.A.
Unibalic Sp. Z O.O.
Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Asprod – Piekarnia i Cukiernia
Państwo Jadwiga i Mariusz Fogiel – Radom
Tire Eco Fuel S.P. z O.O
Mieszkańcy Brzózek
Realizacja projektu w optymalnym zakresie zapewnia jego samowystarczalność w zakresie hospicyjnej działalności. Opiekę nad chorymi będzie sprawował etatowy personel medyczny, wspomagany przez wolontariuszy. Hospicjum będzie miejscem spotkań wspólnoty ludzi czynnie działających w ruchu hospicyjnym, będzie tu również prowadzona działalność informacyjna i szkoleniowa dla rodzin chorych.
Dziękujemy Państwu za wsparcie i tak liczne przybycie na otwarcie.

About the author: ola