Poszukujemy pracowników- wkrótce rusza hospicjum stacjonarne w Tanowie.

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW w Policach

poszukuje do współpracy w nowo powstałej placówce w Tanowie :

– pielęgniarek

wymagania:

– wykształcenie pielęgniarskie, mile widziany kurs specjalistyczny  opieki paliatywnej albo w trakcie kursu ,                                                                              – aktualne prawo wykonywania zawodu.

– fizjoterapeutów

wymagania:

– wykształcenie w kierunku fizjoterapia  lub rehabilitacja ruchowa

– aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

-opiekunów medycznych

wymagania:

– wykształcenie  potwierdzone dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekuna medycznego.

Oferujemy:

– atrakcyjne warunki pracy

– pracę w oparciu o najwyższe standardy opieki nad pacjentem na wysokiej jakości   sprzęcie

– możliwość rozwoju zawodowego, m.in. poprzez udział w szkoleniach, konferencjach naukowych

Zainteresowane osoby  prosimy  o nadsyłanie aplikacji (CV) z zamieszczeniem klauzuli  o ochronie danych osobowych na adres e-mail: info@hospicjum-police.pl

 

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą  przy ul.Grunwaldzkiej 13, 72-010 Police. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jan Wiśniewski, który dostępny jest pod adresem email: info@hospicjum-police.pl lub telefonem nr 601 958 540. Podane dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO), w zakresie określonym w art.22¹§1 Ustawy Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W pozostałym zakresie, w tym dane kontaktowe, na podstawie mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia przedmiotowej oferty. Jeżeli w składanej dokumentacji aplikacyjnej zawarte będą tzw. dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie ode mnie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemu informatycznego oraz obsługę poczty elektronicznej. Administrator nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przez okres 12 miesięcy. Przysługuje mi prawo: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych, w zakresie określonym w Kodeksie pracy jest obowiązkowe i konieczne do  realizacji celu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

About the author: ola